logo

YKS
YDT

İngiliz
Kültür

 

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir

 

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

 

Sınava Kimler Katılabilir?

 

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

 

Program sonunda katılımcı aşağıdaki dilbilgisi konularını öğrenmiş olacaktır;

 

sınavda test edilen zamanlar-Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Perfect ve Past Simple. Diğer zamanlar sınavda nadiren test edilmektedir ve ayrıca üzerinde durulması gerekmemektedir.

 

-Modal verbs- should, must, may, might vb.
-Passive Voice
-Relative Clauses
-Noun Clauses
-Quantifiers
-Gerund & infinitive
-Conjunctions- Since, because, however vb
-if clauses

 

Bu konuların haricinde YÖKDİL’de test edilen soru tiplerinin çözüm teknikleri ve izlenmesi gereken metotlar detaylı ve uygulamalı olarak anlatılacaktır. YÖKDİL , YDS’den farklı olarak diyalog ve yakın anlam soru tiplerini test etmemektedir.

 

Dolayısıyla İngiliz Kültür Dil Okulları Muğla -Kötekli ‘de YÖKDİL hazırlık programında aşağıdaki soru tipleri üzerinde durulacaktır.

 

-kelime /gramer/edat/bağlaç soruları
-cümle tamamlama
-cloze test
-çeviri
-anlamı bozan cümleyi bulma
-paragraf tamamlama
-paragraf soruları

 

http://yokdil.yok.gov.tr/